Тарифікація


Тариф на послугу з вивезення побутових відходів,

 яка надається ТзОВ "Санком-Рівне" для м. Рівне

 

Відповідно до Рішення виконкому № 62 від 07.04.2015 р.

 

з/п 

Об'єкт

Тариф на послугу з вивезення побутових відходів

на одну людину в місяць грн.(з ПДВ)*

 1

Багатоквартирні та одноквартирні будинки

 з наявністю усіх видів благоустрою**

8,53

 2

 Багатоквартирні будинки за відсутності

одного або двох видів благоустрою **

 

 2.1.

 Каналізаці

10,11

 2.2

 Центрального опалення

10,43

 2.3

 Каналізаці та центрального опалення

 (використання твердого палива)

11,65

 3

 Одноквартирні будинки з присадибно ділянкою **

 

 3.1

 наявністю усіх видів благоустрою

                                12,57

 3.2

 за відсутності каналізації

14,11

 3.3

 за відсутності центрального опалення

14,68

 3.4

 за відсутності центрального опалення

(використання твердого палива),

водопостачання, каналізації

15,24

  Примітка:

* Розмір плати за послугу з вивезення побутових відходів на 1 людину в місяць та на 1 куб м розрахований відповідно до середньорічних норм утворення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних), затеверджених рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.07.2010 №122

** Якщо кількість зареєстрованих в квартирі (будинку) дорівнює "0", нарахування плати

за послугу з вивезення побутових відходів здійснюється за діючим тарифом на 1 людину в місяць.

*** Тарифи на вивезення побутових відходів включають вартість складових послуг (перевезення, зберігання) відповідності до отриманих висновків. а вартість захоронення залишається без змін.

 


Для бюджетних установ

Перелік послуг

Одиниці
  вимірювання

Тариф грн (з ПДВ )
  Рівне

Вивезення твердих побутових відходів

1 куб. м.

48,84

 


Для інших організацій

Перелік послуг

Одиниці
  вимірювання

Тариф грн (з ПДВ )
  Рівне

Вивезення твердих побутових відходів

1 куб. м.

49,48

 


Тариф на послугу з вивезення великогабаритних відходів

Відповідно до рішення виконкому від 07.04.2015 №62

Населення  - 79,22 грн./м3


Тариф на послугу з вивезення ремонтних відходів

Відповідно до рішення виконкому від 07.04.2015 №62

 

Вивезення ремонтних відходів для населення  - 66,05 грн./м3


 

Тариф на збір та вивіз твердих побутових відходів для с. Колоденка

Відповідно до рішення виконкому від 23.12.2013 №117

Бюджетні організації - 55,33 грн./м.куб

Населення - 51,81 грн./м.куб

Інші споживачі, підприємства, установи, організації - 62,88 грн.м.куб


 

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Рівному

згідно рішення Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Рівному від 13.07.2010 р. №122

Об'єкт

Середньорічна норма

куб. м.

1 Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоутрою на одну людину 1,56
2 Багатоквартирні будинки за відсутності одного абр двох видів благоустрою на одну людину  
  каналізації 1,95
  центрального опалення 2,03
  каналізації і центрального опалення (використання твердого палива) 2,33
3 Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну людину  
  з наявністю всіх видів благоустрою 2,56
  за відсутності каналізації 2,94
  за відсутності центрального опалення 3,08
  за відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації 3,22
  Підприємства, установи та організації  
4 Готель на одне місце 1,01
5 Гуртожиток на одне місце 0,71
6 Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку, на одне місце 1,42
7 Лікувально-профілактичні заклади  
  лікарня, на одне ліжко 0,71
  поліклінніка, на одне відвідування 0,02
8 Склад, на 1 кв. метр площі 0,2
9 Адміністративні і громадські установи та організації на одне робоче місце  
10 Навчальні заклади  
  вищий і середній спеціальний на одного студента 0,18
  школа на одного учня 0,16
  школа- інтернат на одного учня 0,91
  профтехучилище, на одного учня 0,81
  дитяций дошкільний заклад на одне місце  
11 Підприємства торгівлі, на 1 кв. мерт торгівельної площі  
  промтоварний магазин 0,3
  продовольчий магазин 0,61
  ринок 0,63
12 Заклади культури і мистецтва на одне місце 0,16
13 Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце 1,52
14 Вокзал, аеропорт, на 1кв.метр площі залу очікування 0,75
15 Кемпінг, автостоянка на 1 кв.метр площі 0,06
16 Пляж (курортний сезон), на 1кв.метр території 0,08
17 Підприємства громадського харчування, на одне місце  
  ресторан  
  без відбору харчових відходів 2,84
  з відбором харчтових відходів 2,03
  кафе, їдальня  
  без відбору харчових відходів 1,01
  з відбором харчових відходів 0,87
18 Великогабаритні відходи, на одну людину 0,16
19 Ремонтні відходи 0,22
20 Рідкі відходи, на одну людину (добова) 25 літрів

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 грудня 2008 р. N 1070

Київ

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2011 року N 541
,
 від 16 листопада 2011 року N 1173

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2008 р. N 1070

ПРАВИЛА
надання послуг з вивезення побутових відходів

1. Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення побутових відходів у містах, селищах і селах (далі - послуги).

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до1,1 куб. метра;

небезпечні відходи у складі побутових відходів - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим
)

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи".

3. Власники або балансоутримувачі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Договір про надання послуг укладається відповідно до типового договору, наведеного у додатку 1.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

4. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1173)

Збирання та перевезення побутових відходів здійснюються спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Вивезення побутових відходів здійснюється відповідно до схеми санітарного очищення населених пунктів із забезпеченням роздільного збирання побутових відходів.

Під час надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів вивозяться окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

5. Послуги надаються з урахуванням розміру території, схеми санітарного очищення, затвердженої в установленому порядку, та інших умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального господарства.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог статей 35 і 351 Закону України "Про відходи".

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

7. Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Зазначені норми переглядаються один раз на п'ять років.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

8. У разі коли норми не затверджено органом місцевого самоврядування, застосовують мінімальні норми згідно з додатком 2.

9. Критерієм якості послуг є дотримання:

графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил.

10. Контроль якості послуг здійснюється шляхом перевірки дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил комісією, утвореною з ініціативи чи за участю органу місцевого самоврядування та/або органу самоорганізації населення і членів правлінь об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу.

11. Під час укладання договору про надання послуг:

1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби споживача, норм надання та якості послуг;

2) виконавець послуг на вимогу споживача зобов'язаний пред'явити:

правила надання послуг;

графік вивезення відходів;

тарифи на надання послуг;

інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для окремих категорій населення.

12. У разі надання одноразової послуги замовлення складається за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її виконавцем.

13. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2137).

Форма розрахунку обсягу і вартості послуг наведена у додатку 3.

14. У платіжному документі передбачаються графи для зазначення даних про:

об'єм побутових відходів (окремо для твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі роздільного збирання твердих відходів - окремо для кожного виду побутових відходів як вторинної сировини);

тарифи на надання послуг; суму, що підлягає сплаті.

15. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх розмір.

16. За порушення графіка надання послуг, інших умов договору про надання послуг їх виконавець несе відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1
до Правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з вивезення побутових відходів

_________________________________
           (найменування населеного пункту)

___ _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (найменування суб'єкта   господарювання, що надає послуги,
  _____________________________________________________________________________________
                                                                       або   балансоутримувача (уповноваженої ними особи)
  в особі   ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
  що діє на підставі   _____________________________________________________________________,
                                                                                         (назва документа, дата   і номер)
  затвердженого   ________________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування органу)
  (далі - виконавець), з однієї сторони, і   _____________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові
  _____________________________________________________________________________________,
                                                                                         фізичної особи, що є   власником
  _____________________________________________________________________________________
                                                                               (наймачем, орендарем) квартири (будинку)
  або   __________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування юридичної особи)
  в особі   _______________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
  що діє на підставі   ______________________________________________________________________,
                                                                                        (назва документа, дата і   номер)
  затвердженого ________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування органу)
  (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене

 

     

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком   надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується   своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах,   передбачених цим договором (далі - послуги)

на підставі рішення   ___________________________________________________________________
                                                                                                       (назва, дата та номер акта про визначення виконавця
  _____________________________________________________________________________________
                                                                                       послуг з вивезення побутових   відходів)
  та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої
  ____________________________________________________________________________________.
                              (назва, дата та номер акта про затвердження схеми санітарного   очищення населеного пункту) 

Перелік послуг

2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення   твердих, великогабаритних, ремонтних і рідких відходів.

Предмет договору

3. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за   _________________________________ схемою.
                                                                                                                                          (контейнерною,   безконтейнерною - зазначити)


  4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою   використовуються технічно справні ____________ контейнери місткістю ____ куб.   метрів, що належать __________________________,
          (кількість)                                                                                                                                         (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

у тому числі для роздільного збирання, зокрема, таких побутових   відходів:
  полімерні відходи - _________________________________ контейнерів місткістю   ____ куб. метрів,
                                                                                      (кількість)
  що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                                  (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
  скло - __________________________________________ контейнерів місткістю   _______ куб. метрів,
                                                                   (кількість)
  що належать   _________________________________________________________________________;
                                                                                            (споживачеві,   виконавцеві - зазначити)
  папір - ________________________________________ контейнерів місткістю   ________ куб. метрів,
                                                                       (кількість)
  що належать _________________________________________________________________________;
                                                                                                  (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
  кольорові метали - ___________________________________ контейнерів місткістю   ___ куб. метрів,
                                                                                        (кількість)
  що належать   _________________________________________________________________________;
                                                                                                (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
  органічна речовина, що є у складі побутових відходів, -   _____________________________________
                                                                                                                                                                                     (кількість)
  контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать   ______________________________________
  _____________________________________________________________________________________;
                                                                                           (споживачеві,   виконавцеві - зазначити)
  вторинна сировина, що є у складі побутових відходів, -   _____________________________________
                                                                                                                                                                                        (кількість)
  контейнерів місткістю _____ куб. метрів, що належать   ______________________________________
  _____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (споживачеві, виконавцеві -   зазначити)
  небезпечні відходи у складі побутових відходів, -   __________________________________________
                                                                                                                                                                              (кількість)
  контейнерів місткістю ____ куб. метрів, що належать _______________________________________
                                                                                                                                                                 (назва та   місцезнаходження
  _____________________________________________________________________________________
                                                                        підприємства, що одержало ліцензію на здійснення
  _____________________________________________________________________________________.
                                                                         операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з   _______ до ________ години.

5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною   схемою споживач зобов'язаний з ____ до _____ год. та/або з ____ до _____ год.   виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами   місткістю не більш як0,12    куб. метра.

6. Для вивезення великогабаритних і ремонтних   відходів використовується ____________________________ контейнерів

(кількість)
  місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких
                               споживачем відповідно до вимог   санітарно-епідеміологічного законодавства відводиться спеціальний майданчик з   твердим покриттям за адресою ____________________________________.

Контейнери належать   _________________________________________________________________.
                                                                                                             (споживачеві, виконавцеві -   зазначити)

Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів   здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів   відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам,   що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними   відходами.

7. Завантаження відходів здійснюється:

твердих   ____________________________________________,
                                            (споживачем,   виконавцем - зазначити)

великогабаритних і ремонтних ________________________________________.
                                                                                                     (споживачем, виконавцем - зазначити)

8. Виконавець вивозить:

рідкі відходи   __________________________________________________________________________,
                                                                                                            (строк або за заявкою споживача -   зазначити)
  але не рідше ніж один раз на шість місяців;

великогабаритні і ремонтні відходи   _______________________________________________________.
                                                                                                                     (строк   або за заявкою споживача - зазначити)

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів,   необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

 

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

10. Обсяг надання послуг розраховується   виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

11. Розрахунок обсягу і   вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з   вивезення побутових відходів.

 

 

 

Оплата послуг

12. Розрахунковим періодом   є календарний місяць.
   
  13. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не   пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає за розрахунковим. 
   
  У разі застосування попередньої оплати послуг платежі вносяться за ______   місяців у розмірі _____ гривень.

14. Послуги оплачуються   _______________________________________________________________.
                                                                                                          (готівкою або в безготівковій формі - зазначити)

15. Плата вноситься на   розрахунковий рахунок _____________________________________________
  _____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (банківські реквізити)
  через   ________________________________________________________________________________.
                                                                                          (найменування   банківської установи або виконавця)

16. У разі потреби   виконавець здійснює ________________________________________ перерахунок
                                                                                                                                                    (строк)
  вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його   результати.

17. У разі зміни вартості   послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві   із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

18. Наявність пільг,   передбачених законодавчими актами, підтверджується   _____________________________________________________________________________________.
                                                                  (назва документа,   яким підтверджується надання пільг)

Права та обов'язки споживача

19. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та   своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх   вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання   послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному   обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг   не в повному обсязі;

3) усунення виконавцем   недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4) перевірку стану   дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням   з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

6) зменшення розміру плати   за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг   за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім'ї на підставі   письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність - довідка з   місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження   військової служби чи відбування покарання.

20. Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в   установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти виконавцю у   наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати разом з   виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для   вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

4) обладнати контейнерні   майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати   освітлення в темний час доби;

5) забезпечити належне   збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості   контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з   урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно   до вимог санітарних норм і правил;

6) обладнати вигрібні ями   згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них   інших відходів;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

Права та обов'язки виконавця

21. Виконавець має право   вимагати від споживача:

1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання   у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків   та вигрібних ям, що перебувають у власності споживача;

2) своєчасно збирати та   належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором   кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

22. Виконавець   зобов'язується:

1) надавати послуги   відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил,   Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом   Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із споживачем   місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість,   необхідну для збирання побутових, великогабаритних і ремонтних відходів,   перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання   у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних   майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;

4) збирати і перевозити   відходи сспеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення на контейнерному   майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в   разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6) перевозити відходи   тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими   відходами;

7) надавати своєчасну та   достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік   вивезення відходів;

8) усувати факти порушення   вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які   пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати протягом трьох   годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли   недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний   перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати відповідно   до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок   ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати   за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї   на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх   відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування,   навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші   обов'язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

23. Споживач несе   відповідальність згідно із законом і цим договором за:

1) несвоєчасне внесення   плати за послуги;

2) невиконання зобов'язань,   визначених цим договором і законом.

24. Виконавець несе   відповідальність за:

1) ненадання або надання не   в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача,   шкоди його життю чи здоров'ю;

2) невиконання зобов'язань,   визначених цим договором і законом.

Розв'язання спорів

25. Спори за договором між   сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з   пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх   задоволення.

26. У разі ненадання або   надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає   представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються   строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця   зобов'язаний прибути протягом ___________ робочих днів.
                                                                                                               (кількість)

27. Акт-претензія   складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття   представника виконавця у ____________ строк або його відмови від підпису акт   уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна   особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації   населення.

28. Акт-претензія подається   виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок   розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в   задоволенні його претензії.

 

 

 

Форс-мажорні обставини

29. Сторони звільняються   від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії   надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру),   що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

Строк дії цього договору

30. Договір діє з   ___________ до __________ і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

31. Зміна умов договору   проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто   такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

32. Договір вважається   таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із   сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

33. Дія договору   припиняється у разі, коли:

закінчився строк, на який   його укладено;

припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення   побутових відходів на певній території населеного пункту.

абзац виключено

Договір припиняється також   в інших випадках, передбачених законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикінцеві положення

34. Цей договір складено у   двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників   зберігається у споживача, другий - у виконавця.

З Правилами надання послуг   з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи,   санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та   утримання територій населених пунктів ознайомлений
  _______________________            
           (підпис споживача)

Реквізити сторін

Споживач

Виконавець

_________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
  _________________________________________
            (серія, номер, ким і коли виданий); найменування
  _________________________________________
      юридичної особи, що діє на підставі документа (назва,
  _________________________________________
            ким і коли затверджений), відомості про   державну
  _________________________________________
                               реєстрацію та банківські реквізити)

_______________________________________
                    (найменування   юридичної особи,
  _______________________________________
                          що діє на підставі документа
  _______________________________________
             (назва, ким і коли затверджений),   відомості
  _______________________________________
         про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної   особи, місцезнаходження юридичної особи

_________________________________________
                                        (індекс, область, район,
  ________________________________________
              місто, село, вулиця, номер будинку   та квартири)

Ідентифікаційний номер   ____________________
  Ідентифікаційний код _______________________


  Місцезнаходження юридичної особи

______________________________________
                                 (індекс, область, район,
  ______________________________________
        місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код ___________________

Підписи сторін

Споживач

_______________________________________
  М. П. (за наявності печатки)

Виконавець

________________________________________
  М. П. (за наявності печатки)

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541,
 від 16.11.2011 р. N 1173)

Додаток 2 до Правил

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
надання послуг з вивезення побутових відходів

Найменування об'єкта

Мінімальна добова норма   надання послуг з вивезення побутових відходів, кілограмів (літрів)

Тверді побутові відходи

 

Житлові будинки

1. Багатоквартирні та   одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину

0,77 (3,56)

2. Багатоквартирні будинки   за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:

 

каналізації

0,96 (3,84)

центрального опалення

1 (3,85)

каналізації і центрального   опалення (використання твердого палива)

1,15 (3,86)

3. Одноквартирні будинки з   присадибною ділянкою, на одну людину:

 

з наявністю усіх видів   благоустрою

1,26 (3,94)

за відсутності каналізації

1,45 (4,03)

за відсутності центрального   опалення

1,52 (4,09)

за відсутності центрального   опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації

1,59 (4,14)

Підприємства, установи та   організації

4. Готель, на одне місце

0,5 (2,74)

Гуртожиток, на одне місце

0,35 (1,65)

Санаторій, пансіонат,   будинок відпочинку, на одне місце

0,7 (3,84)

Лікувально-профілактичні   заклади:

 

лікарня, на одне ліжко

0,35 (2,19)

поліклініка, на одне   відвідування

0,01 (0,06)

Склад, на1 кв. метрплощі

0,1 (0,22)

Адміністративні і   громадські установи та організації, на одне робоче місце

0,3 (1,3)

Навчальні заклади:

 

вищий і середній   спеціальний, на одного студента

0,09 (0,48)

школа, на одного учня

0,08 (0,4)

школа-інтернат, на одного   учня

0,45 (2,2)

профтехучилище, на одного   учня

0,4 (2)

дитячий дошкільний заклад,   на одне місце

0,28 (1,4)

Підприємства торгівлі, на1 кв. метр  торговельної площі:

 

промтоварний магазин

0,15 (0,82)

продовольчий магазин

0,3 (1,5)

ринок

0,31 (1,1)

Заклади культури і   мистецтва, на одне місце

0,08 (0,7)

Підприємства побутового   обслуговування, на одне робоче місце

0,75 (3,4)

Вокзал, аеропорт, на1 кв. метрплощі залу   очікування

0,37 (1,7)

Кемпінг, автостоянка, на1 кв. метрплощі

0,03 (0,11)

Пляж (курортний сезон), на1 кв. метртериторії

0,04 (0,25)

Підприємства громадського   харчування, на одне місце:

 

1) ресторан:

 

з відбором харчових   відходів

1 (5)

без відбору харчових   відходів

1,4 (6)

2) кафе, їдальня:

 

з відбором харчових   відходів

0,43 (2,2)

без відбору харчових   відходів

0,5 (2,6)

Великогабаритні відходи, на одну людину 

0,08 (0,4) 

Ремонтні відходи, на одну людину 

0,11 (0,15)

Рідкі відходи, на одну   людину

25 літрів

Небезпечні відходи, на одну людину 

0,01 (0,05)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 541)

Додаток 3 до Правил

 

РОЗРАХУНОК
обсягу і вартості послуг з вивезення побутових відходів

Вид відходів (тверді,   рідкі, великогабаритні, ремонтні, небезпечні)

Об'єкт обслуговування   (багатоквартирний, одноквартирний будинок, установа, організація,   підприємство)

Одиниця розрахунку (житель,   місце в готелі, учень, кв. метр площі тощо)

Кількість одиниць   розрахунку для об'єкта обслуговування

Норма надання послуги з   вивезення побутових відходів (відповідно до їх виду), куб. метрів на рік

Обсяг надання послуги з   вивезення побутових відходів

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N _____, тариф на вивезення1 куб. метравідходів становить:

твердих

_____ гривень за 1 куб.   метр

великогабаритних

_____ гривень за 1 куб.   метр

ремонтних

_____ гривень за 1 куб.   метр

небезпечних

_____ гривень за 1 куб. метр

рідких

_____ гривень за 1 куб.   метр

Загальна сума за договором

_____ гривень

у тому числі ПДВ

_____ гривень

Розрахунок обсягу послуг проведено на підставі норм, затверджених рішенням органу місцевого самоврядування від ___ ____________ 20__ р. N ___.

 


                     

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(5 сесія, 6 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

28 квітня 2011 року                                                                                  № 512

 

 

Про затвердження Правил

благоустрою міста Рівного

 

 

Відповідно до статей 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 13 статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою покращення благоустрою міста Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою міста Рівного згідно з додатками.

2. Вважати такою, що втратила чинність, главу 21 “Правила благоустрою території” Правил забудови міста Рівного, затверджених рішенням Рівненської міської ради від 23 вересня 2010 року № 3935.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань міського господарства та екології, постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування, секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальнику Управління житлово-комунального господарства І. Гемі.

 

 

 

Міський голова                                                           В. Хомко

 

 

           Додаток

до рішення Рівненської міської ради від 28 квітня 2011 року № 512

 

 

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ МІСТА РІВНОГО

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою міста Рівного (далі – Правила) встановлюють єдині та обов’язкові для виконання норми і вимоги у сфері благоустрою, визначають порядок прибирання та утримання міських територій, у тому числі і прилеглих до меж будівель, споруд та огорож, а також внутрішніх виробничих територій, для всіх юридичних і фізичних осіб, користувачів або власників земельних ділянок, забудовників, власників та орендаторів приміщень, споруд, будівель, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, відомчої приналежності та громадянства.

1.2. Правила розроблені на підставі діючого законодавства України.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з нормами чинного законодавства України.

1.4. Правила регулюють правовідносини учасників щодо благоустрою території міста Рівного, забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану і визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.5. Учасниками правовідносин відповідно до Правил є відповідальні посадові особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

1.6. Метою цих Правил є забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення міста.

 

Розділ 2. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

● Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

● Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом.

● Благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

● Будівля – об’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і який призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи.

● Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

● Відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

● Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом  утилізації чи видалення.

● Відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 кубічного метра.

● Відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

● Відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

● Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

● Відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

● Відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

● Відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням.

● Вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, призначених для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

● Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

● Гараж типу “черепашка” – спеціально призначена для захисту транспортного засобу від впливу негативних зовнішніх факторів металева конструкція куполоподібної або прямокутної форми, яка встановлюється без спорудження фундаменту.

● Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми і видається дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою – документ на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з наступним його відновленням чи влаштуванням нового благоустрою, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл (ордер) на земляні роботи – документ на право виконання земляних робіт з наступним відновленням благоустрою території, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл (ордер) на поводження із зеленими насадженнями – документ на право поводження із зеленими насадженнями (обрізка дерев і кущів, видалення, пересаджування рослин), який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

● Економічно обґрунтовані витрати – витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів.

● Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, на інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) телефонні автомати загального користування;

14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

18) садові лавки;

19) вуличні годинники, меморіальні дошки;

20) громадські вбиральні;

21) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

22) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

● Заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

● Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

● Збірно-розбірний гараж – споруда, призначена для розміщення транспортного засобу, яка виготовляється зі спеціальних полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово на спеціально підготовлене місце (фундамент) або без такого.

● Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення.

● Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території міста.

● Земельна ділянка – частина земної поверхні, що має фіксовані межі, характеризується певним місцерозташуванням, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

● Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо.

● Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

● Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

● Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

● Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, трельяжі, арки, павільйони, знаки та інше).

● Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – невелика (площею до 30 м2) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

● Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

● Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

● Місцеві дозвільні органи – Рівненська міська рада та її виконавчі органи, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

● Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, меморіальні та інші майданчики), рекреаційні зони, сади, сквери;

- пам’ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах міста.

● Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

● Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

● Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

● Паспорт прив’язки малої архітектурної форми – план прив’язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

● Пересувна мала архітектурна форма – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.

● Підземний пішохідний перехід – штучна інженерна споруда, призначена для проходу пішоходів під дорогою (вулицею, перехрестям, площею) з інтенсивним рухом.

● Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

● Прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форм та іншого, що знаходяться на території міста, збирання та перевезення в установлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

● Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою, призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд.

● Прилегла територія – лінія межі по вулиці, провулку, проїзду по лінії бордюрного каменя і до середини проїжджої частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках – на відстані 15 м від фасадів будинків, споруд, огорож.

● Проїзна частина – частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

● Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

● Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

● Розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

● Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використанням об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

● Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

● Ремонт будинків та споруд:

а) поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників.

б) капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

● Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

● Санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

● Соціальна реклама – інформація будь-якого вигляду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризації загальнолюдських цілей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

● Спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

● Стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда площею до 30 м2, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, (кіоск, одноповерховий павільйон тощо).

● Суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

● Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

● Територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності.

● Територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка перебуває у власності або надана в користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам.

● Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

● Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, Правил забудови міста Рівного, Правил благоустрою міста Рівного, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

● Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

● Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

Розділ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Організацію благоустрою міста забезпечують Рівненська міська рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, установлених законом.

3.2. Повноваження Рівненської міської ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою міста:

3.2.1. Розробка та затвердження генерального плану міста, програм та заходів з благоустрою міста, забезпечення їх виконання.

3.2.2. Створення в разі необхідності органів/служб для забезпечення здійснення разом з іншими існуючими суб’єктами комунальної власності благоустрою міста, визначення повноважень додатково створених органів/служб.

3.2.3. У межах своїх повноважень та відповідно до закону визначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

3.2.3.1. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

3.2.4. Затвердження правил благоустрою міста.

3.2.5. Надання дозволу на розміщення на території міста будівель і споруд соціально-культурного, побутового, комерційного та іншого призначення, визначення обсягів дольової/пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.

3.2.6. Визначення в установленому порядку відновної вартості об’єктів/елементів благоустрою за завдані збитки міському комунальному майну, забруднення навколишнього середовища та іншу заподіяну шкоду, спричинену порушенням цих Правил, законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля. 

3.2.7. Організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях.

3.2.8. Організація місць відпочинку для населення.

3.2.9. Розроблення схем прибирання (санітарної очистки) території міста.

3.2.10. Залучення на договірних засадах (на умовах дольової/пайової участі) коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.

3.2.11. Встановлення меж благоустрою, озеленення та квіткового оформлення прилеглих/закріплених територій.

3.2.12. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів, підприємств, установ та організацій, за озелененням, охороною насаджень, водних об’єктів тощо.

3.2.13. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення і санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою.

3.2.14. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

3.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою міста:

3.3.1. Внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою міста.

3.3.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста.

3.3.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил.

3.3.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

3.4. Права суб’єктів благоустрою.

3.4.1. Власники об’єктів благоустрою мають право:

3.4.1.1. користуватися об’єктами благоустрою міста;

3.4.1.2. вносити на розгляд Рівненської міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

3.4.1.3. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.4.1.4. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів/елементів благоустрою;

3.4.1.5. брати участь в обговоренні проектів нормативних актів з питань благоустрою міста;

3.4.1.6. на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою чи їх окремих елементів;

3.4.1.7. вимагати від користувачів об’єктів благоустрою дотримання цих Правил та законодавства України у сфері благоустрою міста;

3.4.1.8. змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів/паспортів;

3.4.1.9. розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, технічні елементи та пристрої, кабельні магістральні та розподільчі мережі, антенно-фідерне господарство, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектної, дозвільної документації, затвердженої в установленому порядку;

3.4.1.10. проводити заходи з метою збереження територій, об’єктів та елементів благоустрою міста;

3.4.1.11. інформувати населення про проведення ними заходів з благоустрою;

3.4.1.12. вносити пропозиції щодо поліпшення санітарного стану міських територій та стосовно змін і доповнень до цих Правил.

3.4.2. Громадяни мають право:

3.4.2.1. користуватися об’єктами благоустрою міста;

3.4.2.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста;

3.4.2.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

3.4.2.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.4.2.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.4.2.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

3.4.2.7. звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників/балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.5. Обов’язки суб’єктів благоустрою:

3.5.1. Власники об’єктів благоустрою зобов’язані:

3.5.1.1. забезпечувати використання об’єктів благоустрою за затвердженими в установленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання і утримання дорожніх покриттів, площ, проспектів, внутрішньоквартальних та прибудинкових територій, зелених насаджень тощо;

3.5.1.2. утримувати в належному стані об’єкти благоустрою;

3.5.1.3. своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні об’єктів благоустрою;

3.5.1.4. забезпечувати сезонне (двічі на рік) і після стихійного лиха обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами;

3.5.1.5. не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень, інших елементів благоустрою без погодження з органами архітектури та містобудування;

 3.5.1.6. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортом, проектом, затвердженим в установленому порядку;

3.5.1.7. забезпечувати видалення відходів (побутових, промислових, ремонтних) згідно з вимогами діючих санітарних норм і правил, а також вимог природоохоронного законодавства;

3.5.1.8. забезпечувати розміщення урн, контейнерів для збору відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані;

3.5.1.9. забезпечувати виконання планових та аварійних робіт тільки за дозволом (ордером) на тимчасове порушення благоустрою, виданим у встановленому порядку, дотримуючись при цьому зазначених умов та вимог;

3.5.1.10. утримувати зелені насадження (посадка, видалення, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами, поливання, підживлення тощо) відповідно до існуючих Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України;

3.5.1.11. утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво, типовими огорожами і закріплювати на них інформаційні щити про об’єкт будівництва та організацію, яка здійснює ці роботи;

3.5.1.12. вживати заходи щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення, запилення повітря;

3.5.1.13. використовувати при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

3.5.1.14. у договорі оренди об’єктів благоустрою визначати порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані (при цьому власник у повному обсязі несе відповідальність за належний технічний і санітарний стан об’єкта, переданого в оренду, суборенду);

3.5.1.15. не допускати накопичення ремонтних відходів на будівельних майданчиках у не встановлених для цього місцях та на прилеглих до майданчиків територіях;

3.5.1.16. забезпечувати виконання заходів із запобігання пилоутворенню на територіях об’єктів;

3.5.1.17. здійснювати контроль за належним станом об’єктів благоустрою та забезпечувати їх надійну експлуатацію; у разі виявлення загрози аварії або факту їх аварійного стану негайно вживати відповідні заходи;

3.5.1.18. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

3.5.1.19. брати участь у виконанні робіт з благоустрою міста.

3.5.2. Громадяни зобов’язані:

3.5.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.5.2.2. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою міста;

3.5.2.3. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.5.2.4. забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

3.5.2.5. використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

3.5.3. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них, зобов’язані:

3.5.3.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

3.5.3.2. утримувати в належному стані об’єкти/елементи благоустрою, закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем;

3.5.3.3. усувати на закріплених за ними об’єктах/елементах благоустрою за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

3.5.3.4. усувати на закріплених за ними об’єктах/елементах благоустрою наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

3.5.3.5. проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів/елементів благоустрою;

3.5.3.6. у процесі утримання об’єктів/елементів благоустрою дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані;

3.5.3.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, що завдані внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України та цими Правилами;

3.5.3.8. змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на роботи з благоустрою в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради;

3.5.3.9. впроваджувати систематичне, а в разі надзвичайних ситуацій – спеціальне проведення технічних оглядів територій, будівель і споруд та вживати заходів щодо своєчасного усунення виявлених недоліків;

3.5.3.10. проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків, водостічні труби тощо); 

3.5.3.11. проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу на квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче;

3.5.3.12. розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації;

3.5.3.13. захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, від знищення шляхом їх огороджування;

3.5.3.14. розміщувати та утримувати в належному санітарному і технічному стані дитячі майданчики;

3.5.3.15. розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, контейнери для сміття згідно із встановленими нормативами;

3.5.3.16. здійснювати своєчасний ремонт входів і виходів;

3.5.3.17. облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі;

3.5.3.18. облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

3.5.4. Власники (балансоутримувачі), орендарі житлових будинків та прибудинкових територій зобов’язані:

3.5.4.1. організовувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій;

3.5.4.2. забезпечити виконання вимог і нормативів утримання та обслуговування житлового фонду;

3.5.4.3. визначити місця для вигулу тварин на прибудинковій території, відповідно їх облаштувати;

3.5.4.4. заборонити перевезення собак (крім карликових порід) у ліфтах житлових будинків;

3.5.4.5. вживати заходів з охорони під’їздів житлових будинків;

3.5.4.6. постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, входів та виходів, іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення;

3.5.4.7. дотримуватися вимог системи весняного та осіннього оглядів житлових будинків і прибудинкових територій та засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік;

3.5.4.8. обстеження дахів, балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводити з дотримання норм безпеки;

3.5.4.9. негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери;

3.5.4.10. проводити ремонт житлових будинків, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування згідно з паспортами на фасади та дозволами (ордерами) на роботи з благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт;

3.5.4.11. своєчасно усувати недоліки в освітленні входів до під’їздів, сходових кліток, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків;

3.5.4.12. здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних будинків та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, виходів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо);

3.5.4.13. надавати операторам та провайдерам телекомунікаційних і програмних послуг право на підключення будинку до телекомунікаційних мереж за погодженням з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради на підставі дозвільної документації, виданої оператору в установленому порядку;

3.5.4.14. погоджувати з балансоутримувачем житлового будинку встановлення супутникових антен та кондиціонерів;

3.5.4.15. утримувати підвали, горища, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів;

3.5.4.16. забезпечувати прибирання підвалів від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

 

Розділ 4. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

4.1. Суб’єкти благоустрою при поводженні з відходами зобов’язані:

4.1.1. вживати заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та видалення, знешкодження та захоронення, а також з відвернення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

4.1.2. укладати договори на вивезення (збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення) відходів згідно з вимогами чинного законодавства;

4.1.3. утримувати в належному санітарно-гігієнічному стані місця видалення відходів;

4.1.4. підтримувати чистоту об’єктів/елементів благоустрою, встановлювати урни біля входів і виходів з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів (урни повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані і щодобово звільнятися від сміття до 8-ї години ранку);

4.1.5. мати чітко визначене місце для видалення і тимчасового розміщення відходів, контейнери (ємкості) для відходів;

4.1.6. не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

4.1.7. не допускати змішування відходів (побутових, промислових, ремонтних, рідких, великогабаритних);

4.1.8. відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров’ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

4.1.9. не допускати забруднення екскрементами тварин тротуарів, газонів;

4.1.10. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

4.2. Порядок поводження з відходами.

4.2.1. Порядок збирання, розміщення, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів визначають виконавчі органи Рівненської міської ради шляхом виготовлення схеми санітарної очистки міста або, за її відсутності, встановлення режимів збирання, перевезення та захоронення відходів з визначенням виконавців послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів. 

4.2.2. Розміщення контейнерів для збирання відходів:

4.2.2.1. Контейнери для збирання відходів повинні відповідати вимогам стандартів, їх потреба розраховується відповідно до норми накопичення у відповідній галузі господарчої діяльності. 

4.2.2.2. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збирання твердих побутових та великогабаритних відходів визначаються власниками/балансоутримувачами, виконавцями послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків та узгоджуються з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, міською санітарно-епідеміологічною станцією, підприємством (виконавцем послуг із збирання, перевезення та захоронення відходів).

4.2.2.3. Майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів повинні мати тверде покриття, огородження та вертикальне озеленення. До цих майданчиків суб’єкти благоустрою забезпечують вільний прохід та проїзд.

4.2.2.4. Майданчики для встановлення контейнерів повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних майданчиків і місць відпочинку населення на відстань не менше20 метрів, але не більше100 метрів.

4.2.2.5. У виключних випадках, у районах сформованої забудови, де немає можливості дотримання установлених норм для місць встановлення контейнерних майданчиків, ці відстані установлюються комісією за участю представників Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, санітарно-епідеміологічної станції, житлово-експлуатаційної організації, на території якої розміщений контейнерний майданчик.

4.2.2.6. Відповідальність за технічний стан контейнерів для збирання твердих побутових відходів несе їх власник.

4.2.2.7. Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники, і прилеглі до них території, місця збору побутового сміття у спецтранспорт здійснюють житлово-експлуатаційні підприємства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші суб’єкти господарювання.

4.2.2.8. У районах приватної забудови місця збирання побутового сміття у спецтранспорт прибирає водій спецтранспорту.

4.2.3. Графіки руху спеціалізованого автотранспорту для збирання відходів розробляються підприємством – виконавцем послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів і погоджуються з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та балансоутримувачем об’єктів благоустрою.

4.2.4. Побутові, промислові, ремонтні відходи перевозяться спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, які унеможливлюють засмічення території міста.

4.2.5. Великогабаритні відходи вивозяться з прибудинкових територій багатоквартирних будинків один раз на тиждень за встановленим графіком, погодженим з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

4.2.5.1. Власники квартир, наймачі зобов’язані виносити та складувати великогабаритні відходи у визначеному місці для тимчасового зберігання відходів напередодні ввечері чи зранку в день їх вивезення. 

4.2.6. Суб’єкти господарювання, які є виробниками небезпечних відходів, зобов’язані вести облік таких відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства. Небезпечні відходи необхідно збирати роздільно від інших видів відходів та передавати їх спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

4.2.7. Після вивантаження відходів з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства – виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати майданчик та прилеглу (1 м) територію по його периметру, якщо майданчик не має спеціальної огорожі. 

4.2.8. Спалювання відходів у контейнерах, на контейнерних майданчиках та прибудинкових територіях забороняється. 

4.2.9. Вивезення рідких відходів здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власників, наймачів будинків (квартир). Власники та наймачі забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

4.2.10. Дворові та громадські туалети, каналізаційні колодязі повинні утримуватися їхніми власниками в постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватися.

4.2.10.1. Дворові туалети, каналізаційні колодязі та вигрібні ями можуть розміщуватися на території присадибних ділянок згідно з існуючими будівельними нормами. 

4.2.11. Вибирання рідких нечистот і твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться виключно на підставі договору зі спеціалізованим підприємством, що здійснює цей вид послуг. Видалення здійснюється безпосередньо на транспортний засіб з негайним вивезенням цих відходів.

4.2.11.1. Забороняється самовільне підключення внутрішньобудинкової водовідвідної (каналізаційної) мережі до центральної каналізаційної мережі міста.

4.2.11.2. Забороняється виведення внутрішньобудинкової водовідвідної (каналізаційної) мережі, каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям, що розміщуються на території об’єктів благоустрою, власних земельних ділянок, до будь-яких об’єктів водного та зеленого господарства міста або до інших об’єктів благоустрою.

4.2.11.3. Забороняється відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, на природній рельєф, у водойми.

4.2.12. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт ремонтні відходи щоденно вивозяться власниками, наймачами квартир (будинків), які проводять ремонт, на полігон захоронення відходів, або передаються підприємству, що здійснює свою діяльність в галузі поводження з відходами, у спеціально-марковану тару чи упаковку (контейнери, мішки), у вартість яких закладено економічно обґрунтовані витрати підприємства – надавача послуг на видалення цих відходів.

4.2.13. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, відпрацьовані люмінесцентні лампи, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов’язкової наступної їх утилізації відповідно до чинного законодавства.

4.2.14. Виконавці послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій житлового фонду, що перебуває у комунальній власності повинні:

4.2.14.1. здійснювати контроль за дотриманням графіків вивезення відходів;

4.2.14.2. здійснювати прибирання та необхідне відновлення контейнерних майданчиків.

 

Розділ 5. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ
ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНОГО

5.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:

5.1.1. засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо;

5.1.2. вивозити і звалювати відходи, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг, кригу у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

5.1.3. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у не визначених для цього місцях;

5.1.4. використовувати не за призначенням контейнери для збирання твердих побутових відходів;

5.1.5. очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

5.1.6. ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не визначених для цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;

5.1.7. заправляти, ремонтувати транспортні засоби і механізми, здійснювати заходи з догляду за ними на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах (луги, галявини тощо) міста та паркувати на них транспортні засоби;

5.1.8. залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на міжквартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, газонах, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;

5.1.9. проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого в установленому порядку;

5.1.10. влаштовувати городи на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, пошкоджувати або знищувати газони, знищувати дерева, кущі тощо;

5.1.11. розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у не визначених для цього місцях;

5.1.12. робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, пам’ятниках та інших елементах благоустрою;

5.1.13. самовільно встановлювати рекламоносії, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, стаціонарні малі архітектурні форми, технічні пристрої та технічні елементи, лінійні споруди та антенно-фідерні системи;

5.1.14. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

5.1.15. порушувати режим, встановлений для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів, об’єктів природно-заповідного фонду;

5.1.16. захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

5.1.17. захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо;

5.1.18. викидати відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, площах, в парках, скверах, інших громадських місцях, а також спалювати відходи у не призначених для цього місцях;

5.1.19. розташовувати об’єкти торгівлі на всій території міста, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски).

5.2. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.2.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або на конкурсних засадах може залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм і правил.

5.2.2. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.2.3. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

5.2.4. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.2.5. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства. 

5.3. Загальна система утримання території міста.

5.3.1. Система утримання територій міста передбачає організацію прибирання, раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення відходів.

5.3.2. Для забезпечення належного санітарного рівня території міста шляхом повного збирання, видалення та своєчасного знешкодження відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається на виконавчі органи Рівненської міської ради, а також спеціалізовані підприємства.

5.3.3. Утримання загальноміських територій здійснюється підприємствами на підставі договору з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, що укладається відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3.4. Межі закріплених за суб’єктами благоустрою територій та режими прибирання визначаються уповноваженими виконавчими органами Рівненської міської ради згідно з чинним законодавством.

5.3.4.1. Розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях державної (комунальної) форми власності, закріплення територій покладається на власників (користувачів) об’єктів благоустрою за погодженням Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради та Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, а організація прибирання територій, покладається на Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

5.3.4.2. Межі благоустрою прилеглих/закріплених територій встановлюються (якщо інше не передбачено проектною документацією) в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, підприємств побуту, присадибних ділянок до прибордюрної частини доріг. 

5.3.4.3. При відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої/закріпленої території встановлюються на відстані10 мвід огорожі підприємства, установи, організації чи присадибної ділянки, в тому числі включаючи половину проїжджої частини дороги, якщо дороги гравійні, ґрунтові.

5.3.4.4. Власники, користувачі, орендарі земельних ділянок, розміщених на берегах річок, ставків, здійснюють прибирання території до урізку води в межах їхніх ділянок.

5.3.4.5. Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до виготовлення схеми меж територій, закріплених за підприємствами, установами та організаціями, зобов’язані прибирати прилеглу/закріплену територію.

5.3.4.6. Прибирання прилеглих/закріплених територій здійснюють власники об’єктів благоустрою, якщо інше не визначено договором.

5.3.5. Допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність, стягнення відшкодувань (економічно обґрунтованих витрат) на виявлення та ліквідацію порушення.

5.3.6. Фінансування утримання прилеглої/закріпленої території здійснюється юридичними чи фізичними особами, які є власниками, користувачами, орендарями об’єктів благоустрою.

5.3.7. Всі суб’єкти благоустрою забезпечують прибирання територій і вивезення та знешкодження побутових і великогабаритних відходів самостійно або із залученням підприємств – виконавців послуг зі збирання, перевезення, утилізації та захоронення відходів.

5.3.8. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій до початку будівництва покладається на власників (користувачів, орендарів) земельних ділянок. 

5.3.9. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій від початку будівництва і до здачі об’єкта в експлуатацію виконується будівельними організаціями (підрядниками), якщо інше не передбачено договором підряду, під контролем власника об’єкта благоустрою або його довіреної особи.

5.3.9.1. Підрядник на виїзді з будівельного майданчика зобов’язаний забезпечити очищення коліс/гусениць транспортних засобів від бруду, унеможлививши винесення його на вулично-дорожню мережу.

5.3.10. Утримання в належному стані цвинтарів, братських поховань, меморіальних комплексів, а також прилеглих/закріплених територій здійснюється підприємствами, з якими Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради укладені відповідні договори.

5.3.11. Утримання в належному стані стоянок автотранспорту, територій автокооперативів, місць паркування, а також закріплених (прилеглих) територій здійснюється їх власниками (користувачами, орендарями).

5.3.12. Утримання в належному стані стоянок таксі, а також прилеглих/закріплених територій здійснюється на засадах дольової/пайової участі перевізниками, які отримали ліцензії в установленому порядку.

5.3.13. Утримання мостів, шляхопроводів здійснюється підприємствами на підставі договору з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

5.3.14. Власник/балансоутримувач забезпечує утримання зливної каналізації, оглядових та дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, приймальних решіток, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відведення поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайне вивезення відходів із дощоприймальних колодязів тощо.

5.4. Прибирання території міста:

5.4.1. Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливе застосування механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або в разі неможливості забезпечення об’єкта необхідними механізмами.

5.4.2. Ручне прибирання доцільно здійснювати у світлу частину доби з урахуванням природного освітлення в залежності від пори року:

5.4.2.1. у весняно-літню пору року – з 5-00;

5.4.2.2. в осінньо-зимову пору року – з 6-00.

5.4.3. Не рекомендується здійснювати ручне прибирання на прибордюрній частині вулиці шириною менше ніж1,2 м.

5.4.4. Прибирання механізованим способом здійснюється в нічний час. Маршрути роботи машин і механізмів складаються за кільцевою схемою для зменшення холостих переїздів.

5.4.5. Якість прибирання можна оцінювати за залишковою засміченістю після виконання технологічних операцій, як це наведено в таблиці 1. 

 

 

Таблиця 1. Оцінка якості прибирання асфальтового
покриття та мощення з бруківки

Допустимий   рівень засміченості, г/м2

Вид прибирання

Залишкова   засміченість покриття
  при різних оцінках, г/м2*

відмінно

добре

задовільно

 

незадо-вільно

80

Миття

до 8

8 – 12

12 – 20

понад   20

Механізоване підмітання

до 15

 

15 – 20

 

20 – 30

 

понад   30

 

Прибирання ручним способом

до 20

20 – 25

25 – 35

понад   35

*дані з контрольних ділянок, які розміщені через кожні500 му місцях частого гальмування транспорту.

5.4.6. При перевищенні температури повітря + 25º С рекомендується проводити поливання дорожнього покриття не рідше двох разів на добу за нормою витрати води від 0,2 л/м2 до 0,3 л/м2.

5.4.7. Прибирання місць масового перебування людей (території ринків, торговельних зон, вокзалів і так далі) проводяться протягом усього робочого дня.

5.4.8. Для покращення санітарного стану території міста встановити:

5.4.8.1. загальний санітарний день прибирання – четвер;

5.4.8.2. день довкілля міста – 2 рази на рік, згідно з розпорядженнями міського голови;

5.4.8.3. місячник з благоустрою – у квітні щорічно.

5.5. У разі надзвичайних погодних явищ (злива, снігопад, ожеледиця та інше):

5.5.1. виконавчими органами Рівненської міської ради встановлюється спеціальний режим утримання вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою;

5.5.2. прибирання територій загального користування здійснюється за окремими схемами, затвердженими в установленому порядку із зазначенням площ, режимів і об’ємів виконання робіт суб’єктами благоустрою. 

5.5.3. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на прибудинкових/закріплених територіях звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. 

5.5.3.1. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. 

5.5.3.2. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця, погоджені з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

5.6. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, присадибних ділянок:

5.6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок та прилеглих до них територій, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність (користування, оренду). 

5.6.2. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці, власники садиб відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних, прилеглих/закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях. 

5.6.3. Утримання і благоустрій територій підприємств, установ, організацій та прибудинкових територій, присадибних ділянок громадян, належних до них будівель і споруд проводиться власниками або балансоутримувачами цих будинків, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

5.6.4. Утримання та благоустрій земель запасу міста забезпечує уповноважений виконавчий орган Рівненської міської ради.

5.6.5. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки до краю тротуару, що примикає до межі його присадибної ділянки. 

5.6.6. Власники (балансоутримувачі) малих архітектурних форм зобов’язані здійснити благоустрій згідно з Паспортом прив’язки/генпланом розміщення малої архітектурної форми, який розробляється суб’єктом благоустрою на вимогу Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

5.7. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій – це комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів з технічного обслуговування, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем та обладнання. 

5.7.1. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними поданнями/приписами уповноважених осіб виконавчого комітету Рівненської міської ради, житлово-комунальних підприємств та інших контролюючих органів.

5.7.2. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України. 

5.8. Уповноважені особи виконавчого комітету Рівненської міської ради та житлово-комунальних підприємств видають приписи власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їхніх об’єктів та елементів благоустрою у відповідний стан  згідно з додатком 1 до цих Правил.

 

Розділ 6. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ І ПРИБИРАННЯ ВУЛИЧНИХ,
ДВОРОВИХ ТЕРИТОРІЙ, ПАРКІВ, СКВЕРІВ МІСТА

6.1. Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту, підземних переходів, набережних здійснюється відповідними комунальними підприємствами.

6.2. Суб’єкти господарювання – підприємства, організації, установи, інші заклади прибирають прилеглу та закріплену територію.

6.3. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчим комітетом Рівненської міської ради та актом землекористування, межею є середина розриву.

6.4. Житлово-експлуатаційні підприємства здійснюють прибирання асфальтобетонного покриття, зелених зон та внутрішньоквартальних територій у межах домоволодінь.

6.5. Всі торговельні, орендні підприємства та організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які розміщені в житлових будинках та на територіях домоволодінь, а також кіоски, майстерні, лотки та інші повинні мати погоджені з міською санітарно-епідеміологічною станцією та житлово-експлуатаційною дільницею схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств чи організацій.

6.6. Прибирання відведеної та прийнятої будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію.

6.7. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту годинників та взуття, трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних та пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 м здійснюють власники цих об’єктів.

6.8. Власники земельних ділянок, орендарі, будівлі та ділянки яких розміщені на набережних та вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, прибирають весь масив проїжджої території, обох тротуарів і спусків до води.

6.9. Прибирання платних стоянок автотранспорту та майданчиків, відведених під стоянку таксі, територій автокооперативів здійснюється їхніми власниками.

6.10. Прибирання міських територій у районах приватної забудови здійснюється їхніми власниками в межах домоволодінь до проїжджої частини вулиці.

6.11. Прибирання міських територій та вивезення сміття здійснюються щоденно. Роботи з прибирання магістральних вулиць та прилеглих до них тротуарів повинні виконуватися переважно в нічний час і закінчуватися влітку до 7-ї години, а взимку – до 8-ї години ранку.

6.12. Відповідні комунальні підприємства встановлюють урни на тротуарах, площах, зупинках громадського транспорту, в парках, скверах та інших громадських місцях.

6.13. Суб’єкти господарювання інших форм власності зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд.

6.13.1. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття.

 

Розділ 7. УТРИМАННЯ ТА ПРИБИРАННЯ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ
(ПРОВУЛКІВ, УЗВОЗІВ, ПРОЇЗДІВ)

7.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

7.2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

7.3. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

7.4. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

7.4.1. своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

7.4.2. постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначати їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

7.4.3. контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

7.4.4. вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом з відповідними службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

7.4.5. аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, які призводять до їх скоєння;

7.4.6. сповіщати виконавчі органи Рівненської міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови;

7.4.7. забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

7.5. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах ліній міських вулиць і доріг, зобов’язані:

7.5.1. утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

7.5.2. установлювати і утримувати у справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

7.5.3. у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти;

7.5.4. утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

7.5.5. забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

7.5.6. забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

7.5.7. дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

 

Розділ 8. ПРИБИРАННЯ ДОМОВОЛОДІНЬ

8.1. Відходи та сміття вивозяться відповідними підприємствами з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, а також самостійно підприємствами спеціально обладнаним транспортом.

8.2. Суб’єкти господарювання та громадяни, які мають будинки на правах приватної власності зобов’язані щорічно, за два місяці до кінця календарного року, укладати договори вивезення, приймання та знешкодження побутових відходів на наступний рік.

8.3. Прибирання домоволодіння проводиться його власником. Власник забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його домоволодіння, до краю тротуару, що примикає до його межі. 

 

 

Розділ 9. УТРИМАННЯ ПЛЯЖІВ, ПАРКІВ, ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ТА ІНШИХ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ

9.1. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об’єкта.

9.2. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з міською санітарно-епідеміологічною станцією та державною екологічною інспекцією.

9.3. Прибирання території пляжів здійснюється суб’єктами господарювання, відповідальними за ці території.

9.4. На берегах водоймищ, річок та на інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові навіси, спортивні майданчики.

9.5. Збирання листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. 

9.6. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

9.7. Порядок утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

9.8. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв. За заподіяння шкоди зеленим насадженням порушник притягується до відповідальності.

9.9. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування проводиться спеціалізованими підприємствами, які укомплектовані спеціальною технікою, механізмами, кваліфікованим персоналом, на умовах договору з власником та балансоутримувачем.

9.10. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів міського бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку. 

9.11. Видалення зелених насаджень здійснюється на підставі актів обстеження постійно діючої комісії з контролю за зеленими насадженнями міста та дозволу (ордера) на поводження із зеленими насадженнями. 

9.12. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об’єктів зеленого будівництва за погодженням з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Рівненській області можуть бути розташовані будівлі та споруди некапітального характеру торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. 

9.13. Кожен власник, користувач, балансоутримувач тимчасової споруди, яка розміщена в зеленій зоні, повинен мати схему благоустрою вказаної зони із вказаними на ній місцями тимчасового розміщення відходів та місцем розташування туалету (біотуалету). 

9.14. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах міста є:

9.14.1. на об’єктах благоустрою державної (комунальної) власності – балансоутримувачі зелених насаджень;

9.14.2. на територіях установ, підприємств, організацій та на прилеглих/закріплених територіях – установи, організації, підприємства, фізичні особи – підприємці;

9.14.3. на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, – власники цих територій;

9.14.4. на землях запасу міста – комунальні підприємства міста, спеціалізовані на роботах з озеленення, за якими ці території закріплені в установленому порядку;

9.14.5. на присадибних ділянках, на прилеглих і закріплених територіях – їх власники або користувачі.

9.15. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов’язані:

9.15.1. проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, а також у межах дорожніх знаків з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

9.15.2. проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав’яним покривом висоти15 см, залишаючи покрив висотою 3 –5 см(скошена трава повинна бути прибрана протягом тієї ж доби, коли виконувалися роботи з косіння);

9.15.3. поливати зелені насадження зранку, не пізніше 9-ї години, або у вечірній час – після 18-ї години;

9.15.4. негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформленням (у триденний термін) актів на право їх видалення в разі, якщо стан цих дерев загрожує життю, здоров’ю громадян або здатен завдати збитків юридичним особам;

9.15.5. утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні мити та фарбувати їх;

9.15.6. систематично видаляти самонасіяні дерева (дерева з кореневою шийкою до5 смвидаляються без відшкодування відновної вартості), постійно знімати омелу з дерев;

9.15.7. встановлювати декоративну захисну огорожу в місцях постійного ушкодження газонів, квітників, а лунки дерев обкопувати, прикривати мульчею, декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу; не допускати паростків на стовбурах дерев та в межах їх кореневої шийки;

9.15.8. реалізовувати заходи щодо запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин на території міста, а також вести боротьбу з ними дозволеними для міського середовища методами;

9.15.9. при розміщенні рекламних засобів облаштовувати та утримувати територію з відповідним доглядом зелених насаджень, оформленням квітами, доглядом за рослинами на площі проекції на землю висоти рекламоносія (або відповідно до проекту) за погодженням з уповноваженою на те особою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради;

9.15.10. при виконанні робіт з ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж. 

9.16. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів, площ загального користування, керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов’язані своєчасно виконувати вимоги Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради щодо санітарного стану, озеленення та квіткового оформлення в межах прилеглої/закріпленої території. 

9.17. На території об’єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

9.17.1. рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціалізованого транспорту);

9.17.2. складування матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів тощо;

9.17.3. вивезення і накопичення у не відведених спеціально для цього місцях відходів, гілок, деревини, листя, бур’янів, скошеної трави, снігу;

9.17.4. випасання свійських тварин, утримання, вигулювання та дресирування тварин, верхова їзда у не встановлених для цього місцях;

9.17.5. спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил територій загального призначення (парки, сквери, пляжі), здійснення дій, що призводять до порушень пожежної безпеки;

9.17.6. підвішування на деревах гамаків, гойдалок, мотузок для сушіння білизни, забивання в стовбури цвяхів, прикріплення засобів зовнішньої реклами, електропроводів, колючого дроту тощо, що може пошкодити дерева, а також збирання соку берези, клена, смоли хвойних рослин шляхом зарубок чи свердління отворів на них;

9.17.7. самовільне викопування дерев, кущів, багаторічних рослин та квітів;

9.17.8. самовільне висаджування дерев, кущів, багаторічних рослин і квітів;

9.17.9. обслуговування, ремонт та миття транспортних засобів, машин, механізмів;

9.17.10. виконання земляних, будівельних та інших робіт без дозволу (ордера) на роботи з благоустрою території, за винятком робіт, що проводяться спеціалізованими підприємствами в галузі озеленення;

9.17.11. посипання тротуарів, доріжок, прогулянкових стежок та іншого твердого покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання;

9.17.12. викидання/видалення соляної суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо;

9.17.13. самовільне розміщення засобів реклами, тимчасових споруд та малих архітектурних форм;

9.17.14. влаштування компостних куп, гноєсховищ;

9.17.15. влаштування на власний розсуд місць для відпочинку, встановлення наметів, тимчасових конструкцій для забезпечення затінку тощо;

9.17.16. садівництво та городництво;

9.17.17. влаштовування ігор, спортивних змагань тощо без відповідних на те погоджень;

9.17.18. знищування мурашників, гнізд птахів, відлов птахів і звірів та полювання на них;

9.17.19. збирання листя з-під угруповань дерев та чагарників.

9.18. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов’язаний:

9.18.1. огороджувати (захищати) дерева на території будівельного майданчика;

9.18.2. у процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки для існуючих дерев і кущів радіусом не менше0,5 мвід стовбура;

9.18.3. не допускати копання канав глибше1 мдля прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані меншій ніж2 мвід дерева та1,5 мвід чагарнику;

9.18.4. засипати ґрунтом кореневі шийки стовбурів дерев та чагарників;

9.18.5. зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевими органами виконавчої влади, для використання на потреби з озеленення;

9.18.6. не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів на відстані меншій ніж2,5 мвід дерева і1,5 мвід чагарнику.

9.19. Постійно діюча комісія з контролю за зеленими насадженнями в місті Рівному при оформленні земельної ділянки у власність (на стадії оформлення матеріалів вибору земельної ділянки) здійснює обстеження зелених насаджень і передає їх заявнику на збереження. 

9.19.1. На момент відведення земельної ділянки заявник сплачує відновну вартість цих насаджень і набуває права власності на них. 

9.19.2. У разі знищення зелених насаджень до моменту набуття права власності на насадження особа, якій вони передані на збереження, притягається до відповідальності відповідно до чинного природоохоронного законодавства та сплачує їх відновну вартість в установленому порядку за знищене комунальне майно.

9.20. Органи місцевого самоврядування при передачі земельної ділянки в оренду здійснюють обстеження зелених насаджень, складають акт відповідного зразка та передають їх в оренду заявникові. При цьому сплачується їх відновна вартість.

9.20.1. У разі потреби видалення зелених насаджень орендарем через проведення будівництва, реконструкцію та у випадку незбереження переданих орендареві насаджень орендар не сплачує відновну вартість за зелені насадження, які підлягають видаленню або які загинули, та видаляє їх на підставі ордера.

 

Розділ 10. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

10.1. Утримання елементів зовнішнього освітлення на об’єктах благоустрою реалізується балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

10.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється згідно з установленими нормативними документами.

10.2.2. Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості освітлення покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

10.2.3. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюються їх балансоутримувачем.

10.2.4. Норма освітлення тролейбусних маршрутів, розташованих на проїзних частинах вулиць, повинна відповідати нормі освітлення вулиць.

10.2.5. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше ніж3 м.

10.2.6. Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

10.2.7. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки4 мбіля основного входу в будинок.

10.2.8. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

10.2.9. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

10.2.10. Включення та відключення зовнішнього освітлення територій міста виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим власником об’єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення.

10.2.11. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під’їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

10.2.12. Відсоток непрацюючих світлоточок не повинен перевищувати 5 %.

10.2.13. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться невідкладно з огородженням місць проведення робіт та встановлення відповідних дорожніх знаків.

10.2.14. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться в термін, який не перевищує трьох діб, з подальшим відновлення благоустрою території в разі його порушення.

10.2.15. Зовнішнє архітектурне освітлення повинне забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

10.2.16. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

10.2.17. Перелік пам’яток культурної спадщини та інших об’єктів громадського призначення, для яких влаштовується зовнішнє архітектурно-декоративне освітлення, затверджується окремим переліком із встановленням окремих режимів освітлення.

10.2.18. Для забезпечення безаварійної роботи всіх елементів зовнішнього освітлення на об’єктах благоустрою проводиться їх профілактичний огляд згідно з планами-графіками, затвердженими балансоутримувачем.

10.2.19. З метою одержання додаткової економії електроенергії в темний час доби допускається знижувати рівень освітленості.

 

Розділ 11. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ
ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

11.1. Порядок розміщення малих архітектурних, форм та тимчасових споруд визначений Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, а також іншими нормативно-правовими актами.

11.2. Підставою для проведення робіт щодо встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є дозвіл (ордер) на проведення робіт з благоустрою, який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд, виданого дозвільними органами в установленому порядку.

11.3. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

11.3.1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарків, проводиться згідно з вимогами розпорядчих документів Рівненської міської ради та за погодженнями з відповідними управліннями виконавчого комітету Рівненської міської ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, зелених насаджень, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання біотуалетів.

11.3.2. Біля кожної малої архітектурної форми та тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також штучне покриття вдосконаленого типу завширшки:

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) –2 м;

- з боку вітрини і службового входу –1 м;

- з боку входу для покупців –1,7 м.

11.3.3. У разі розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на відстані більше2 метріввід тротуару з тротуару до них повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки1,7 метраз урахуванням потреби для просування осіб з обмеженими можливостями.

11.3.4. Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинно бути встановлено не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів. Власник малої архітектурної форми та тимчасових споруд проводить заходи з озеленення та квіткового оформлення цієї території, а також забезпечує прибирання прилеглої території.

11.3.5. Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити (в разі необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми та тимчасової споруди згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

11.3.6. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без оформленої в установленому порядку відповідної дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується як самовільне зайняття/захоплення землі.

11.3.6.1. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, яка здійснила встановлення.

11.3.6.2. Якщо особа, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не демонтувала їх у визначені приписом строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами.

11.3.6.3. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не набуває права власності на них.

11.3.7. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у межах червоних ліній забудови, в охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо визначених Рівненською міською радою.

11.4. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій.

11.4.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, власники яких ухиляються від демонтажу (або власники яких не відомі), відновлення благоустрою на місці самовільного їх встановлення здійснюються за кошти місцевого бюджету. Відшкодування завданих збитків здійснюється в установленому порядку.

11.4.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій приймається виконавчим комітетом Рівненської міської ради за поданням уповноважених органів Рівненської міської ради.

11.4.3. Демонтаж здійснюється в такому порядку:

11.4.3.1. При виявленні самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій скликається комісія з представників Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненського міського відділу внутрішніх справ (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (у разі її присутності), для їх огляду, про що складається акт.

Акт обов’язково повинен містити опис малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

11.4.3.2. Після складання акта власнику незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій вручається припис встановленої форми, в якому йому пропонується самостійно демонтувати вказану споруду у передбачений термін. 

11.4.3.3. Після закінчення строку, вказаного в приписі, уповноваженими органами Рівненської міської ради готується проект рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради про демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, який виноситься на найближче засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради.

11.4.3.4. Якщо незаконно встановлені малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції перешкоджають життєдіяльності громадян, функціонуванню об’єктів благоустрою, проїзду транспорту тощо, допускається прийняття рішення про демонтаж на позачерговому засіданні виконавчого комітету Рівненської міської ради, яке повинне відбутися не пізніше двох днів з моменту закінчення строку, вказаного в приписі про демонтаж незаконно встановленої малої архітектурної форми, тимчасової споруди чи конструкції.

11.4.3.5. Якщо незаконне встановлення малої архітектурної форми, тимчасової споруди чи конструкції створює аварійну ситуацію допускається їх негайний демонтаж з подальшим повідомленням виконавчого комітету Рівненської міської ради та власника малої архітектурної форми, тимчасової споруди чи конструкції.

11.4.3.6. Під час демонтажу малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій ці об’єкти опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розписку.

11.4.4. Демонтовані малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції видаються власнику або його представнику після оплати ним збитків і витрат, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, відновлення порушеного благоустрою.

11.5. Особа, що самовільно встановила малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції, несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

11.6. Дія цього розділу, крім того, поширюється на осіб, які встановили збірно-розбірні гаражі або гаражі типу “черепашка” без відповідного дозволу.

 

Розділ 12. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ (ПРИСТРОЇВ) НА БУДІВЛЯХ ТА СПОРУДАХ МІСТА

12.1. Цей розділ врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв), кабельних магістральних та розподільчих мереж, антенно-фідерного господарства на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення в місті Рівному.

12.2. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і спорудах міста, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, повинні мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

12.3. Забороняється встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах міста:

12.3.1. на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць, площ та магістральних вулиць, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям;

12.3.2. без відповідного погодження, визначеного цим розділом;

12.3.3. із кріпленням до цегляних оголовків димо-вентиляційних каналів.

12.4. Обмеження встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах міста:

12.4.1. Встановлення приладів кондиціонування повітря дозволяється за умови:

12.4.1.1. обов’язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення або водостічні труби з наступною герметизацією місця врізки;

12.4.1.2. погодження на встановлення з балансоутримувачем будинку.

12.4.2. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та іншого на дахах будинків і споруд дозволяється за умови:

12.4.2.1. обов’язкової герметизації місця врізки, забезпечення грозозахисту, забезпечення механічної стійкості до дії вітру, вібрації та інших механічних навантажень;

12.4.2.2. погодження на встановлення з балансоутримувачем будинку.

12.5. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах міста:

12.5.1. Для отримання погодження на розміщення фасадних рекламно-інформаційних вивісок, пристроїв для підсвічування та освітлення фасадів будинків проектними організаціями виготовляється паспорт, який погоджується Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

12.5.2. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, а саме: кабельних ліній телекомунікацій і електропостачання, технічних засобів телекомунікацій, замовник подає заяву встановленого зразка (згідно з додатком 2 до цих Правил) до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

12.5.3. До заяви додаються:

12.5.3.1. копія свідоцтва про державну реєстрацію;

12.5.3.2. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

12.5.3.3. копія довідки ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ);

12.5.3.4. копія довідки про взяття на облік платника податку;

12.5.3.5. копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку щодо включення заявника до реєстру суб’єктів господарювання у сфері телекомунікації;

12.5.3.6. попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;

12.5.3.7. копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовлена в масштабі 1 : 2000;

12.5.3.8. копія договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

12.5.3.9. копія договору з ліцензованою будівельною організацією, яка буде виконувати роботи.

12.6. Порядок погодження робочого проекту:

12.6.1. Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами із зазначенням місця розміщення елемента (пристрою) і конструкції кріплення на внутрішньобудинкову мережу погоджують:

12.6.1.1. Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради;

12.6.1.2. балансоутримувач (власник) будинку;

12.6.1.3. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради;

12.6.1.4. орган державного пожежного нагляду.

12.6.2. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабелю із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. 

12.6.3. У разі відсутності зауважень у термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це плати.

12.6.4. У разі виявлення недоліків або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб’єктів господарювання вільних ресурсів протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це замовнику, з викладенням їх переліку. 

12.6.5. Замовником упродовж 10 робочих днів з моменту отримання зауважень усуваються виявлені недоліки, проводиться бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів та надається робочий проект на повторний розгляд. 

12.6.5.1. Висунення будь-яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

12.6.6. При встановленні радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, копію робочого проекту додатково погоджує Державна інспекція електрозв’язку в Рівненській області із зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і спорудах.

12.6.7. При встановленні технічних елементів та пристроїв, які потребують забезпечення електроживленням, замовник повинен додатково надати до погодження проект на електричне приєднання. 

12.7. Порядок розгляду заяв:

12.7.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності – згідно з додатком 2 до цих Правил) подається замовником в Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих у робочому проекті.

12.7.2. Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У разі відсутності зауважень у термін, що не перевищує 7 календарних днів, видається погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності – згідно з додатком 3 до цих Правил) без стягнення за це плати. 

12.7.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це замовнику з викладенням їх переліку.

12.7.4. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради має право мотивовано відмовити замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

12.7.4.1. наявність простроченої протягом трьох місяців, заборгованості заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення обладнання, або за відсутності договору з власником будинку чи з уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

12.7.4.2. якщо замовник упродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше, не усунув їх та не повідомив про це Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради;

12.7.4.3. якщо проект, наданий замовником до погодження, виконаний з порушенням діючих державних будівельних норм, керівних нормативних документів, державних стандартів, інструкцій та правил.

12.7.5. Погодження видається на 1 рік. Якщо замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

12.7.6. Після виконання робіт замовником оформляється акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності – згідно з додатком 4 до цих Правил) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та балансоутримувача (власника) будинку.

12.7.7. Копія погодження та акт робочої комісії реєструються в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

12.8. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах у місті Рівному:

12.8.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

12.8.2. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому або пластиковому гофрованому рукаві, а в приміщеннях, довжина яких перевищує15 метрів, – з негорючого електричного кабелю.

12.8.3. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

12.8.4. У приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

12.8.5. Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабелі. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.

12.8.6. Маркування кабелів, трубних стійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

12.8.7. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому замовнику телекомунікації із зазначенням контактних телефонних номерів.

12.9. На замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

12.10. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах замовник здійснює з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради під час погодження робочого проекту.

12.11. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, перенесення або відновлення мереж. 

12.12. Методика розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) та розміщення технічних елементів та пристроїв при створенні та подальшій експлуатації цих мереж.

12.12.1. Методику розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) і розміщення технічних елементів та пристроїв при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади міста Рівного, інших форм власності (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

12.12.2. Плата за користування майном є платежем у формах, визначених законодавством України, який вноситься Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради замовником незалежно від наслідків своєї господарської діяльності з дня підписання договору.

12.12.3. Комунальні платежі, в тому числі за користування електроенергією, сплачуються замовником відповідним постачальникам послуг за окремими договорами або балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд), якщо це визначено відповідним договором.

12.12.4. Плата замовником вноситься щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до його кінця.

12.12.5. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

12.12.6. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку та електропостачання з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій (каналізація та кабельні проходи) не стягується.

12.12.7. При укладанні договору про плату за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж за згодою сторін враховувати, що розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності може бути переглянутий відповідним рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

12.12.8. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) визначається за формулою:

О н. м. = Вп + Вп × S заг. каб. 

О н. м. – щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість (у гривнях);

Вп – визначена відповідним рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах (у гривнях). 

Балансоутримувачами (власниками) будівель (споруд) інших форм власності може самостійно встановлюватися мінімальний розмір місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (Вп). Проте він не повинен перевищувати 5 відсотків від розміру такого показника, встановленого рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради.

S заг. каб. – загальна площа кабелю, який проходить по будинку, визначається множенням діаметра кабелю на його довжину (м2).

12.13. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Рівному:

12.13.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього розділу в частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

12.13.2. У разі виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної власності з порушенням вимог цього розділу (на які отримано відповідне погодження) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

12.13.3. При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

12.13.4. Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) підлягають негайному (у п’ятиденний термін з моменту фіксації порушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну – за його рахунок Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради із залучення профільної організації.

 12.13.5. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог цього розділу, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також встановленої законами України “Про охорону культурної спадщини”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації”, “Про підтвердження відповідності”, Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 року № 244, Правилами благоустрою міста Рівного, іншими законодавчими актами України.

12.13.6. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димо-вентиляційних каналів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною (державною) власністю, винні в цьому фізичні особи та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

12.13.7. Спори, що виникають стосовно питання відшкодування збитків, завданих при встановленні технічних елементів (пристроїв), між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. 

 

Розділ 13. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ (ОРДЕРІВ)

13.1. Проведення на території міста робіт з благоустрою, земляних робіт без відповідного дозволу (ордеру) заборонено.

13.2. Порядок отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою  та земляні роботи:

13.2.1. Дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою/земляні роботи на період виконання: земляних, монтажних, інших робіт, пов’язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідацією аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерними вишукуваннями, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника) згідно з додатком 5 до цих Правил.

13.2.2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради здійснює видачу дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою/земляні роботи при виконанні земельних, будівельних та інших робіт і капітальних ремонтів на території міста Рівного [далі –
дозвіл (ордер)]. 

13.3. Порядок отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою/земляні роботи при виконанні планових земельних, будівельних та інших робіт і капітальних ремонтів:

13.3.1. Заявник звертається до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради із заявкою встановленої форми.

13.3.2. До заявки додаються необхідні документи:

13.3.2.1. графік виконання робіт;

13.3.2.2. план-схема місця проведення робіт;

13.3.2.3. довідка про наявність необхідних матеріалів;

13.3.2.4. погодження із зацікавленими організаціями (2 примірники);

13.3.2.5. витяг з наказу про призначення відповідального за виконання земляних робіт;

13.3.2.6. гарантійний лист про відновлення благоустрою (асфальтування) на місці проведення земляних робіт;

13.3.2.7. правоустановчі документи на територію, на якій проводяться роботи;

13.3.2.8. договір з підприємством, організацією на відновлення благоустрою, твердого покриття на місці проведення земляних робіт;

13.3.2.9. паспортні дані керівника робіт.

13.3.3. Заявка та документи опрацьовуються в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та за результатами опрацювання (не пізніше 5 робочих днів) видається вмотивована відмова або лист погоджень з переліком балансоутримувачів об’єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, з якими виконавець робіт повинен їх погодити в зазначений в ордері термін (згідно з додатком 7 до цих Правил).

13.3.4. Перелік балансоутримувачів, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається уповноваженою особою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

13.3.5. Термін погодження не може перевищувати 1 місяця. В окремих випадках термін погодження може бути продовжено за повторним зверненням заявника.

13.3.6. У разі неподання погодженого листа погоджень у визначені терміни заявнику надається відмова в отриманні дозволу (ордера).

13.3.7. Дозвіл (ордер) при виконанні земельних, будівельних та інших робіт і капітальних ремонтів на території міста видається уповноваженою особою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради в термін 5 робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів (включаючи лист погоджень) (згідно з додатком 8 до цих Правил).

13.3.8. Дозвіл (ордер) надається на кожен окремий об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації вимогам чинного законодавства.

13.3.9. Термін дії дозволу (ордера) визначається Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

13.3.10. На прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи (ордери) на кожну мережу, за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.

13.4. Види робіт, які не потребують оформлення дозволу (ордера), але потребують завчасного повідомлення та погодження в Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради:

13.4.1. встановлення квіткових ваз;

13.4.2. встановлення огорожі на час проведення масових заходів;

13.4.3. фарбування наземних пішохідних переходів, мостів;

13.4.4. встановлення опор без розкриття траншей та обмеження руху;

13.4.5. поточний ремонт у межах червоних ліній;

13.4.6. роботи з поточного ремонту будівель, споруд без внесення конструктивних змін балансоутримувачами (покрівлі, відмостки та інше);

13.4.7. окремі види робіт, що проводяться спеціалізованими комунальними підприємствами (посадка, посів, прополювання тощо).

13.5. Видача дозволів (ордерів) у зв’язку з виконанням робіт щодо влаштування дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, майданчиків для відпочинку людей здійснюється за погодженням уповноваженої особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради. 

13.6. При порушенні цілісності об’єктів/елементів благоустрою у зв’язку з виконанням робіт виконавець цих робіт зобов’язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе та про термін виконання робіт, викладену на інформаційному щиті встановленого зразка. 

13.7. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій:

13.7.1. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій здійснюється на підставі заяви (додаток 6 до цих Правил).

13.7.1.1. Відповідальність за своєчасне повідомлення та подання документів для оформлення дозволу (ордера) несе балансоутримувач (власник) мереж, споруд та інших об’єктів.

13.7.1.2. За несвоєчасне повідомлення, подачу документів балансоутримувач (власник) притягується до адміністративної відповідальності.

13.7.2. У разі виникнення аварії на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний у цей же день проінформувати Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та негайно вжити заходів щодо її ліквідації.

13.7.3. Протягом години власник або балансоутримувач звертається до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради із заявкою на отримання аварійного дозволу (ордера), надає до неї ситуаційну схему місця аварії та стислий опис самої аварії. Після цього протягом години власнику або балансоутримувачу надається дозвіл (ордер) на проведення аварійних робіт, який надає право на виконання всього переліку робіт, пов’язаних з ліквідацією аварії (згідно з додатком 9 до цих Правил).

13.7.4. На виконання вимог цих Правил виконавець робіт обов’язково протягом доби надає в Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради дефектний акт та схему розкриття, а при наявності – проектну документацію.

13.7.5. Після завершення аварійних робіт виконавець робіт зобов’язаний провести відновлення благоустрою в термін, що не перевищує п’яти робочих діб.

13.7.6. У дозвіл (ордер) обов’язково вноситься інформація про організації – балансоутримувачі існуючих інженерних мереж у межах місця аварії, яким виконавець робіт зобов’язаний повідомити про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.

13.7.7. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв’язку з погодними умовами аварійний дозвіл (ордер) переводиться у плановий з визначенням терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням за типом існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

13.7.8. У разі невідновлення благоустрою у визначені в аварійному дозволі (ордері) терміни виконавець робіт притягається до відповідальності, а аварійний ордер переводиться у плановий ордер на тимчасове порушення благоустрою з новими термінами відновлення благоустрою, про що Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради інформує виконавця робіт.

13.7.9. Термін закриття дозволу (ордера) встановлюється до 5 діб після закінчення робіт щодо ліквідації аварії з обов’язковим його поверненням в Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення цілісності об’єктів/елементів порушеного благоустрою покладається на організацію – виконавця робіт.

13.7.10. Перед початком робіт власники інженерних мереж спільно з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради та іншими заінтересованими особами складають акт обстеження території з метою визначення стану об’єкта/елементів благоустрою.

13.7.11. Усі елементи благоустрою, інші об’єкти, які знаходяться в межах охоронних зон інженерних мереж та заважають експлуатації цих мереж, підлягають знесенню за першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій за рахунок осіб, винних у самовільному розміщенні, або за рахунок місцевого бюджету.

13.7.12. Після ліквідації аварії відновлення твердого покриття з наступним відновленням озеленення та благоустрою здійснюється за рахунок власника, балансоутримувача об’єкта згідно з договорами та оплатою вартості робіт виконавцем робіт з подальшим закриттям дозволу (ордера).

13.7.13. При переведенні аварійного дозволу (ордера) в плановий у зв’язку з виявленням значних обсягів пошкоджень інженерних мереж плановий дозвіл (ордер) видається без вимоги нового проекту та без змін переліку погоджувальних організацій (за умови відсутності змін існуючого проекту).

13.8. У разі зміни або ліквідації (призупинення діяльності) генеральної підрядної організації замовник зобов’язаний переоформити дозвіл (ордер) на нового виконавця робіт.

13.9. Якщо роботи призупинені у зв’язку з відсутністю фінансування, дозвіл (ордер) за згодою замовника (забудовника) і підрядної організації переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника (забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані.

13.9.1. У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об’єкт може бути законсервовано, а після надання до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради затвердженого акта про консервацію об’єкта дозвіл (ордер) підлягає закриттю.

13.9.2. Відповідальність за санітарно-технічний стан об’єкта несе замовник (забудовник).

13.10. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вносяться відповідні зміни у виданий дозвіл (ордер) за письмовим зверненням замовника (забудовника). При збільшенні обсягів робіт видається новий дозвіл (ордер).

13.11. Виконання робіт вважається самовільним, якщо дозвіл (ордер) не було завчасно продовжено у зв’язку з чим виникає відповідальність за самовільне будівництво.

13.12. Призупинення, проводження і закриття дозволів (ордерів).

13.12.1. Дія дозволу (ордера) може бути призупинена при:

13.12.1.1. виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних, екологічних норм і правил;

13.12.1.2. виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій або фальсифікації документів;

13.12.1.3. виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території;

13.12.1.4. порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством;

13.12.1.5. виявленні порушень установленого порядку оформлення ордерів, тимчасового призупинення дозвільної документації, на підставі якої було видано ордер;

13.12.1.6. невиконанні, недотриманні відповідних приписів щодо благоустрою, виданих уповноваженими органами.

13.12.2. У дозвіл (ордер) у разі його призупинення вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.

13.12.3. Відновлення дії дозволу (ордера) відбувається на підставі письмового звернення підрядної організації до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради з підтвердженням факту усунення порушень та гарантією дотримуватися порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.

13.12.4. Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою для продовження (перенесення) терміну його дії.

13.12.5. Зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) застосовується в разі:

13.12.5.1. виникнення непереборних загроз безпеці населенню та території при продовженні робіт;

13.12.5.2. значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних та екологічних норм і правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного, водного фонду і тому подібного;

13.12.5.3. невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час призупинення дії ордера;

13.12.5.4. невиконання замовником (забудовником) обов’язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво або рішення громадських слухань;

13.12.5.5. виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення ордерів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої видано ордер;

13.12.5.6. значних порушень вимог забезпечення упорядкованого середовища життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій.

13.12.6. У разі зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) власник повертає його до Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

13.12.7. Рішення про скасування або призупинення дії дозволу (ордера) приймає Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, про що повідомляє в письмовій формі замовника (підрядника) та зацікавлені організації. 

13.12.8. Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) покладається на замовника (забудовника), який зобов’язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено дію ордера.

13.12.9. Для відновлення робіт необхідно оформити в установленому порядку новий ордер.

13.13. Дозвіл (ордер) після закінчення терміну його дії повинен бути:

13.13.1. подовжений – у разі необхідності подальшого виконання робіт на об’єкті після перевірки, якщо неможливо було виконати роботи у вказаний термін;

13.13.2. закритий – у разі закінчення робіт на об’єкті, в тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочиналися в зазначені терміни. 

13.14. Для продовження дії дозволу (ордера) його необхідно подати в Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради разом з письмовим зверненням, в якому вказується причина продовження дії ордера.

13.15. Для закриття дозволу (ордера) необхідно подати письмові підтвердження факту виконання робіт з відновлення порушеного благоустрою організаціями, причетними до питань благоустрою.

13.15.1. У разі відмови вказаних організацій надати ці підтвердження рішення про закриття ордера приймає Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

13.16. Після відновлення благоустрою та закриття дозволу (ордера) відповідними установами та організаціями ордер вважається закритим, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе власник/балансоутримувач.

13.17. Контроль за виконанням робіт з відновлення благоустрою на об’єктах благоустрою здійснюється уповноваженою особою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради шляхом прийняття робіт.

13.17.1. Про прийняття робіт з поновлення благоустрою після його відновлення складається акт обстеження щодо відновлення благоустрою у двох примірниках (один – для Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, другий – для суб’єкта господарювання, який отримував ордер на роботи з благоустрою).

13.18. У разі проведення робіт за плановим або аварійним ордером, пов’язаних із розкриттям проїжджих частин вулиць, що веде за собою зміну схеми руху транспортних засобів, в обов’язковому порядку готуються розпорядження міського голови щодо перекриття руху на вказаній ділянці вулиці та схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується службою Державтоінспекції.

13.19. З підприємствами та організаціями міста, які уповноважені виконувати аварійні роботи, укладається письмовий договір про відновлення благоустрою та твердого покриття після закінчення робіт, пов’язаних з ліквідацією аварійної ситуації.

13.19.1. Невиконання умов цього договору тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

13.20. Плата за видачу ордера:

13.20.1. При видачі планового ордера на проведення робіт Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради стягується плата в розмірі, передбаченому калькуляцією за кожен день проведення робіт.

13.20.2. Розмір плати визначається калькуляцією та змінюється при зміні розміру мінімальної заробітної плати.

13.20.3. Про факт видачі планового ордера складається відповідний договір, в якому, крім всього іншого, передбачено обов’язок виконавця робіт відновити благоустрій та тверде покриття на території, на якій проводяться роботи.

13.20.3.1. Невиконання умов цього договору тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

 

Розділ 14. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

14.1. Цей розділ встановлює процедуру та порядок обчислення розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою, правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території м. Рівного (далі – Правил благоустрою міста), та її компенсації юридичними і фізичними особами відповідно до затрат на ліквідацію збитків та негативних наслідків, які завдані благоустрою міста та міській громаді і які можуть викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.

14.2. Цей порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та громадян.

14.3. Відповідно до статті 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” фізичні та юридичні особи, винні в порушенні Правил благоустрою міста, притягуються до адміністративної відповідальності і не звільняються від обов’язку щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог чинного законодавства.

14.4. Порядок визначення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою:

14.4.1. Факти порушення законодавства з питань благоустрою встановлюються уповноваженими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненської міської санітарно-епідеміологічної станції, іншими особами, передбаченими законодавством.

14.4.2. Факти порушення оформляються протоколом про адміністративне порушення та актом обстеження місця адміністративного порушення.

14.4.3. Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, не звільняє їх від обов’язку щодо компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства, та вартості витрат на відновлення.

14.4.4. Визначення обсягу заподіяної шкоди визначається уповноваженими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненської міської санітарно-епідеміологічної станції, іншими особами, передбаченими законодавством, згідно з положеннями цього розділу.

14.4.5. За наявності декількох винуватців відповідальність несе кожен з них пропорційно до завданої шкоди.

14.5. Методика обчислення розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, та порядок використання коштів:

14.5.1. При розробці методики за основу розрахунків взято такси, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 559 “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”.

14.5.2. Для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження дерев і чагарників, використовуються такси згідно з додатком 13 до цих Правил.

14.5.3. Для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження газонів і квітників, використовуються такси згідно з додатком 14 до цих Правил.

14.5.4. Для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків, інших озеленених місць та земельних ділянок, відведених для їх створення, а також за самовільний проїзд чи заїзд на них транспортних засобів, засмічення водойм на їх територіях, використовуються такси згідно з додатком 15 до цих Правил.

14.5.5. Для обчислення розміру відшкодувань підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою населених пунктів, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території м. Рівного використовуються відповідні коефіцієнти згідно з додатком 16 до цих Правил.

14.6. При обчисленні розмірів відшкодування шкоди благоустрою міста та довкіллю використовуються калькуляції затверджених тарифів на вивезення 1 кубічного метра твердих побутових відходів, затверджені рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 18 травня 2010 року № 89 “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, що надаються КАТП-1728”, калькуляції вартості вивезення грубого сміття на сміттєзвалище с. Бармаки (1 ходка) автомашиною ЗІЛ ММЗ-4502 (самоскид) у Житлово-комунальному підприємстві “Центральне” станом на 14 вересня 2010 року, калькуляція вартості відновлення 1 м2 тротуару, покритого бруківкою, згідно з кошторисом робочого проекту “Реконструкція тротуару на проспекті Миру в районі відділу реєстрації актів громадського стану в м. Рівне”, калькуляції вартості відновлення 1 м2 твердого покриття проїжджих частин вулиць, тротуарів Комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління автомобільних доріг станом на 29 вересня 2010 року.

14.7. Відповідно до пункту 4 статті 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” зазначено, що відсутність такс, методик, розрахунків не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. В такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі, на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

14.8. Кошти, отримані внаслідок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, спрямовуються Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради на поновлення пошкоджених об’єктів благоустрою.

14.9. Процедура та порядок обчислення розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою:

14.9.1. У разі виявлення факту порушення законодавства у сфері благоустрою уповноваженими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненської міської санітарно-епідеміологічної станції, іншими особами, передбаченими законодавством, складається акт обстеження місця адміністративного порушення  згідно з додатком 10 до цих Правил.

14.9.2. В акті обстеження місця адміністративного порушення має бути зазначено: дату, час та місце складання акта; прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка склала акт; прізвища, імена, по батькові, адреси проживання та телефони свідків (не менше одного), які були присутні при складанні акта і можуть підтвердити факт порушення законодавства у сфері благоустрою; прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса проживання, телефон особи, яка вчинила порушення законодавства у сфері благоустрою; зауваження та доповнення, що надійшли під час складання акта; має бути всебічно, повно та об’єктивно описано місце порушення законодавства у сфері благоустрою, чітко зазначено масштаби завданої шкоди, а порушнику законодавства у сфері благоустрою роз’яснено його особисті права.

14.9.3. Акт обстеження місця адміністративного порушення підписується всіма особами, які брали участь в огляді місця вчинення порушення законодавства у сфері благоустрою. У разі відмови порушника підписати поданий акт особа, яка складає акт, робить про це відповідну відмітку та підтверджує відмову у підписанні акта підписами свідків.

14.9.4. До акта обстеження місця адміністративного порушення (при необхідності) додаються фото- та відеоматеріали.

14.10. Після складання цього акта уповноваженими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненської міської санітарно-епідеміологічної станції, іншими особами, передбаченими законодавством, готується рішення про стягнення з порушника законодавства у сфері благоустрою компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, згідно  з додатком 11 до цих Правил.

14.11. Розмір компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, обчислюється відповідно до цього розділу.

14.12. Це рішення затверджується керівником підрозділу, уповноважена особа якого виявила порушення законодавства у сфері благоустрою, або його заступником, після чого порушнику вручається вищезазначене рішення та реквізити рахунку, на який необхідно сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою.

14.13. У разі відмови порушника сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою,  уповноваженими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненської міської санітарно-епідеміологічної станції, іншими особами, передбаченими законодавством, готується відповідний цивільний позов про стягнення з порушника цих коштів у судовому порядку.

 

Розділ 15. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

15.1. Контроль у сфері благоустрою міста Рівного спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, інших нормативно-правових актів та цих Правил.

15.2. Контроль за станом благоустрою міста Рівного, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням у належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, Рівненська міська рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення.

15.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

15.3.1. проведення перевірок території;

15.3.2. розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

15.3.3. участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

15.3.4. складання призначеними рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради посадовими особами протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою населених пунктів;

15.3.5. прийняття рішень про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

 

Розділ 16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

16.1. Невиконання або порушення передбачених цими Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил.

16.2. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Рівненської міської ради.

16.3. Про факти порушення цих Правил працівники Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Рівненської міської санітарно-епідеміологічної станції, Рівненського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області та інші уповноважені особи, затверджені рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради, з дотриманням вимог, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, складають протокол про адміністративне порушення згідно з додатком 12 до цих Правил.

16.4. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

16.4.1. порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

16.4.2. проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

16.4.3. порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

16.4.4. порушенні цих Правил;

16.4.5. порушенні режиму використання та охорони територій і об’єктів рекреаційного призначення;

16.4.6. самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою міста;

16.4.7. пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

16.4.8. знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

16.4.9. забрудненні (засміченні) території міста;

16.4.10. неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо;

16.4.11. порушенні правил розміщення зовнішньої реклами в місті Рівному.

16.5. Законодавством може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

16.6. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку щодо припинення порушення та вчинення дій з відновлення благоустрою.

16.7. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення.

16.8. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

16.9. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснене у триденний строк.

16.10. Якщо порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

16.11. У разі, коли особи, винні в порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елемента благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

16.12. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

 

Розділ 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
ДО ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

17.1.Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Рівненської міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         А. Грещук